Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

2. neděle adventní - 10.12.2017

Ohlášky

V týdnu od pondělí do pátku zveme na bohoslužby do kaple sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

Ve středu 13. prosince je památka sv. Lucie, panny a mučednice, odpoledne zveme na fatimský den v 17.00 hod. Program fatimského dne začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence.

Ve čtvrtek 14. prosince je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.

V 17 hodin zveme na mši svatou rodiče s dětmi.

Každý pátek – zvlášť v adventní době – zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. a na mši svatou v 17 hodin

V sobotu je mše sv. s ranními chválami v kapli sv. Anny v 8.00 hod. o půl osmé se modlíme růženec.

Příští neděle 17. prosince je 3. adventní. Mše sv. budou v  8.30 a 10.30 hodin.

V pátek 22. prosince při mši sv. v 17.00 hod. v kapli sv. Anny bude udělována svátost pomazání nemocných.

Vydáno:8.12.2017 Zobrazeno:1040

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152