Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

4. neděle adventní - 24.12.2017

Ohlášky

Doba radostného očekávání na příchod Pána končí. Přejeme Vám krásný a milostiplný závěr adventní doby a těšíme se na Vás, a pokud je to možné, prožijte Vánoce, vánoční bohoslužby a vánoční koncerty ve svatojakubském společenství.

Dnes ve 24.00 hod. zveme na půlnoční Vánoční bohoslužbu, kterou bude doprovázet Svatojakubský sbor Českou mší vánoční od Jakuba Jana Ryby.

25. prosince na Slavnost Narození Páně budou mše sv. v 8.30 a v 10.30 hod. hlavní celebrant: otec biskup Václav Malý. (Sbor: F. X. Brixi Missa pastoralis)

26. prosince na svátek sv. Štěpána budou mše sv. jako v neděli, v 8.30 a v 10.30 hod. svatojakubský sbor bude zpívat Českou mši vánoční od Jana Jakuba Ryby a v podvečer v 16.00 hod. zveme na první vánoční koncert.

Ve středu 27. prosince je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty, mše svatá bude v kapli svaté Anny ráno v 6.45 hodin.

svátek sv. Mláďátek, mučedníků, mše svatá bude v kapli svaté Anny ráno v 6.45 hodin.

V pátek 29. prosince, mše svatá bude v kapli svaté Anny ráno v 6.45 hodin.

V sobotu 30. prosince je mše svatá s ranními chválami v kapli sv. Anny v 8.00 hod.

Příští neděli 31. prosince je svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa, po mši svaté v 10.30 hodin bude pobožnost na poděkování a s prosbou o Boží pomoc do nového roku.

Podrobný program bohoslužeb a koncertů se nachází ve vývěsce kostela.

Před každou mši sv. v bazilice nebo v kapli sv. Anny je příležitost ke svátosti smíření půl hodiny před bohoslužbou.

Vydáno:15.12.2017 Zobrazeno:1113

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152