Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

3. neděle v mezidobí - Neděle Božího slova - 26.1.2020

Ohlášky

V týdnu od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

V úterý 28. ledna je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

Ve čtvrtek  je mše svatá odpoledne v 17.00 hodin, po mši svaté je setkání společenství a modlitba nešpor.

V pátek slavíme památku sv. Jana Boska. Zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. a na mši svatou v 17 hodin.

V sobotu je mše sv. s ranními chválami je v 8.00 hod. a před bohoslužbou v 7.30 se modlíme růženec.

Půl hodiny před každou mši sv. v bazilice nebo v kapli sv. Anny je příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděli 2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu. Mše svaté v 8.30 a 10.30 budou zahájeny obřadem žehnání svící.

2. února je také Světový den zasvěceného života. Pan kardinál Dominik Duka zve všechny řeholníky, řeholnice a zasvěcené osoby působící v arcidiecézi pražské ke společnému slavení na Strahově v 10.00 hod. Setkání bude zároveň oslavou 30. výročí prvního svobodného setkání řeholníků po pádu komunismu, které se konalo právě na Strahově.

Vydáno:22.1.2020 Zobrazeno:1004

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152