Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

4. neděle v mezidobí - 31.1.2016

Ohlášky

V týdnu zveme na bohoslužby do kaple sv. Anny v ambitech kláštera, od pondělí do pátku ráno v 6.45 hod. a ve čtvrtek a pátek také odpoledne v 17.00 hod.

V úterý 2. února slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu, který je lidově nazýván Hromnice, a v kostelích jsou při něm posvěceny tzv. hromniční svíce, které si věřící odnášejí domů, zapalují je a modlí se u nich, zvláště v těžkých situacích. Mše sv. v kapli sv. Anny bude v 6.45 hod.

Tohoto dne také církev slaví Světový den zasvěceného života. Setkání řeholníků a řeholnic působících v Arcidiecézi pražské s panem kardinálem Dominikem Dukou se uskuteční v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v 10.00 hod.

2. února je první úterý v měsíci. Zveme na nešpory a setkání v sále u kaple sv. Anny v 18.00 hod.

3. února je první středa v měsíci, zveme na večerní mši sv. v 17.00 hod. zvlášť ctitele Neposkvrněné Panny Marie, sv. Maxmiliána a Rytíře Neposkvrněné. V 16.30 začíná modlitba sv. růžence v kapli sv. Anny.

Ve čtvrtek zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod.

V pátek 5. února slavíme památku sv. Agáty, panny a mučednice. Je to první pátek v měsíci, zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. v kapli sv. Anny a na mši sv. v 17.00 hod.

V  sobotu 6. února slavíme památku sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků. Zveme na mši s ranními chválami do kaple sv. Anny v 8.00 hod. a před mši sv. v 7.30 se modlíme růženec.

Vydáno:22.1.2016 Zobrazeno:1089

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152