Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

5. neděle v mezidobí - 7.2.2016

Ohlášky

V týdnu od pondělí do pátku zveme na bohoslužby do kaple sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

Ve středu 10. února Popeleční středou začneme postní dobu. Mše sv. s udělováním popelce bude v kapli sv. Anny ráno v 6.45 a odpoledne v 17.00 hod.

Ve čtvrtek 11. února o liturgické památce Panny Marie Lurdské, slavíme 24. světový den nemocných. Zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod.

Papež František u příležitosti 24. světového dne nemocných vyzývá k meditaci evangelního příběhu o svatbě v Káni, kde Ježíš na přímluvu své Matky učinil svůj první zázrak. Jako Maria se odevzdávat milosrdnému Ježíšovi: „Udělejte všechno, co vám řekne”.

Během postní doby každý pátek - s výjimkou prvního pátku v měsíci – budeme rozjímat křížovou cestu našeho Pána Ježíše Krista v bazilice v 16.30 hod. Mše sv. bude po křížové cestě v kapli sv. Anny v 17.00 hod.

V sobotu 13. února zveme na mši v 8.00 hod. s ranními chválami do kaple sv. Anny a odpoledne do baziliky na fatimský den v 17.00 hod.. V 16.30 začíná modlitba svatého růžence.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou nebo v jiné domluvené době.

Vydáno:5.2.2016 Zobrazeno:1024

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152