Středa 10.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

2. neděle postní - 21.2.2016

Ohlášky

Dnes se při bohoslužbách koná sbírka „Svatopetrský haléř“ (na humanitární aktivity církve). Sebrané prostředky budou odeslány Svatému otci, aby mohl jménem celé církve přispívat ke zmírnění následků neštěstí či živelných katastrof, a také pomáhat obětem válečných konfliktů, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. Děkujeme za Vaše příspěvky.

V postní době zveme zvlášť k účasti na bohoslužbách během týdne, které se konají v kapli sv. Anny v ambitech kláštera, od pondělí do pátku ráno v 6.45 hod. a ve čtvrtek a pátek také odpoledne v 17.00 hod.

V pondělí 22. února slavíme svátek Stolce sv. apoštola Petra.

Ve čtvrtek zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod.

Během postní doby - každý pátek (s výjimkou prvního pátku v měsíci) - rozjímáme křížovou cestu v bazilice v 16.30 hod.

V sobotu zveme na mši s ranními chválami do kaple sv. Anny v 8.00 hod. a před mši sv. v 7.30 se modlíme svatý růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou nebo v jiné domluvené době.

Vydáno:18.2.2016 Zobrazeno:1003

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152