Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

3. neděle postní - 28.2.2016

Ohlášky

V postní době zveme zvlášť k účasti na bohoslužbách během týdne, které se konají v kapli sv. Anny v ambitech kláštera, od pondělí do pátku ráno v 6.45 hod. a ve čtvrtek a pátek také odpoledne v 17.00 hod.

1. března je první úterý v měsíci. Zveme na nešpory a setkání v sále u kaple sv. Anny v 18.00 hod.

Ve středu 2. března je první středa v měsíci, zveme ctitele Neposkvrněné Panny Marie a sv. Maxmiliána (MI)na večerní mši sv. v 17.00 hod. V 16.30 začíná modlitba sv. růžence.

Ve čtvrtek zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod.

Nejbližší pátek je první v měsíci. Zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. v kapli sv. Anny.

V pátek 4. března se koná také vikariátní pouť ke svaté bráně v roce milosrdenství v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze 3 – Vinohradech. Program začíná tichou adoraci v 17.00, v 17.30 pobožnost křížové cesty, v 18.00 mše sv. a v 19.00 katecheze s následnou eucharistickou adorací.

V sobotu zveme na mši s ranními chválami do kaple sv. Anny v 8.00 hod. a před mši sv. v 7.30 se modlíme svatý růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, během adorace nebo v jiné domluvené době.

Vydáno:27.2.2016 Zobrazeno:969

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152