Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

4. neděle postní - 6.3.2016

Ohlášky

V postní době zveme zvlášť k účasti na bohoslužbách během týdne, které se konají v kapli sv. Anny v ambitech kláštera, od pondělí do pátku ráno v 6.45 hod. a ve čtvrtek a pátek také odpoledne v 17.00 hod.

Ve čtvrtek zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod.

V pátek 20. března v 16.30 hod. zveme na pobožnost křížové cesty v bazilice.

Každou sobotu zveme do kaple sv. Anny na mši sv. s ranními chválami v 8.00 hod. a před mší sv. se v 7.30 modlíme růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, během adorace nebo v jiné domluvené době.

Blíží se Svatý týden a Velikonoce. Zveme Vás všechny na bohoslužby Svatého týdne a Velikonoce a koncerty do baziliky sv. Jakuba. Program bohoslužeb se nachází ve vývěsce kostela a na internetových stránkách konventu.

Příští neděli 13. března zveme na mše sv. dopoledne v 8.30, 10.30 a odpoledne slavíme fatimský den. Program fatimského dne začíná modlitbou svatého růžence v 16.30 a v 17.00 hod. bude mše sv.

Vydáno:4.3.2016 Zobrazeno:949

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152