Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

5. neděle postní - 13.3.2016

Ohlášky

Dnes odpoledne v 17.00 hod. slavíme fatimský den.

V postní době zveme zvlášť k účasti na bohoslužbách během týdne, které se konají v kapli sv. Anny v ambitech kláštera, od pondělí do pátku ráno v 6.45 hod. a ve čtvrtek a pátek také odpoledne v 17.00 hod.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, během adorace  Ve čtvrtek zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod.

V pátek 18. března v 16.30 hod. zveme na pobožnost křížové cesty v bazilice.

V sobotu 19. března slavíme Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie. Zveme na mši sv. s ranními chválami v 8.00 hod. a před mší sv. se v 7.30 modlíme růženec.

Blíží se Svatý týden a Velikonoce. Za týden 20. března budeme slavit Květnou (pašijovou) neděli, kterou vstoupíme do Svatého týdne.

Vrcholem a středem liturgie křesťanů je slavnost tří velikonočních dnů: utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Páně - Velikonoční triduum.

Zveme Vás všechny, ke slavení velikonočního tajemství do baziliky sv. Jakuba:

Na Zelený čtvrtek mše sv. na památku Večeře Páně bude v 17.00 hod.

Na Velký pátek bude bohoslužba na památku umučení Páně v 15.00 hod., Stabat Mater od Antonína Dvořáka v 17.00 a křížová cesta ve 21.00 hod.

Na Bílou sobotu Velikonoční vigilii budeme slavit ve 20.00 hod.

Program bohoslužeb, adoraci a koncertů se nachází ve vývěsce kostela a na internetových stránkách konventu.

Vydáno:11.3.2016 Zobrazeno:901

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152