Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

Neděle Božího milosrdenství - 3.4.2016

Ohlášky

V týdnu zveme k účasti na bohoslužbách v kapli sv. Anny v ambitech kláštera, od pondělí do pátku ráno v 6.45 hod, v sobotu v 8.00 hod. a před mši sv. se modlíme růženec.

V pondělí 4. dubna slavíme slavnost Zvěstování Páně.

5. dubna je první úterý v měsíci, zveme na nešpory a setkání společenství u sv. Jakuba v 18.00 hod. Setkání se koná v sále u kaple sv. Anny.

Ve středu 6. dubna je první středa v měsíci, zveme zvlášť ctitelé Neposkvrněné a sv. Maxmiliána na mši sv. v 17.00 hod.

Ve čtvrtek 7. dubna slavíme památku sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze. Zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod.

V pátek 8. dubna zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. v kapli sv. Anny a na mši sv. v 17.00 hod.

Vydáno:1.4.2016 Zobrazeno:1016

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152