Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

3. neděle velikonoční - 19.4.2015

Ohlášky

V týdnu zveme k účasti na bohoslužbách v kapli sv. Anny v ambitech kláštera, od pondělí do pátku ráno v 6.45 hod. a ve čtvrtek a v pátek také odpoledne v 17.00 hod.

Náboženství s přípravou na 1. sv. přijímání je každou středu v 16.30 hod. v aule kláštera u kaple sv. Anny.

Ve čtvrtek 23. dubna slavíme svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze.

Každý pátek zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. v kapli sv. Anny. Při adoraci se modlíme zvlášť za nová povolání a za nemocné.

V sobotu 25. dubna je svátek sv. Marka, evangelisty. Zveme na mši sv. s ranními chválami v 8.00 hod. a před bohoslužbou v 7.30 se modlíme svatý růženec.

Příští 4. neděle velikonoční je neděli Dobrého Pastýře a týden, který předchází neděli Dobrého Pastýře (20. – 26. dubna 2015), je u nás Týdnem modliteb za duchovní povolání.

„Proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň“. Tato Ježíšova výzva z Janova evangelia je hlavním důvodem konání Týdne modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

Vydáno:18.4.2015 Zobrazeno:871

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152