Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

5. neděle velikonoční - 24.4.2016

Ohlášky

Dnes při všech bohoslužbách se koná sbírka na Ukrajinu vyhlášená papežem Františkem. Výnos sbírky je určen na pomoc lidem zasaženým ukrajinským konfliktem. Děkujeme všem, kdo jste projevili solidaritu s oběťmi konfliktu.

V týdnu zveme k účasti na bohoslužbách v kapli sv. Anny v ambitech kláštera, od pondělí do pátku ráno v 6.45 hod. a ve čtvrtek a v pátek také odpoledne v 17.00 hod. V sobotu zveme na mši sv. s ranními chválami v 8.00 hod. a před bohoslužbou v 7.30 se modlíme svatý růženec.

V pondělí slavíme svátek sv. Marka, evangelisty.

V pátek 29. dubna slavíme svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy. Odpoledne od 16.00 hod. zveme na hodinu adorace do kaple sv. Anny

Vydáno:22.4.2016 Zobrazeno:1060

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152