Středa 10.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

6. neděle velikonoční - 1.5.2016

Ohlášky

V týdnu zveme k účasti na bohoslužbách v kapli sv. Anny v ambitech kláštera:
-         od pondělí do pátku ráno v 6.45 hod.,
-         ve čtvrtek a pátek také odpoledne v 17.00 hod.,
-         v sobotu v 8.00 hod.  a od 7.30 se modlíme růženec.

V pondělí 2. května slavíme památku sv. Atanáše, biskupa a učitele církve.

3. května slavíme svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů. Je to je první úterý v měsíci. Zveme na nešpory a setkání společenství u sv. Jakuba. Setkání se koná v sále u kaple sv. Anny v 18.00 hod.

Ve středu 4. května je první středa v měsíci, zveme na večerní mši sv. v 17.00 hod. zvlášť ctitele Neposkvrněné Panny Marie, sv. Maxmiliána a Rytíře Neposkvrněné. V 16.30 začíná modlitba sv. růžence v kapli sv. Anny.

Ve čtvrtek 5. května je Slavnost Nanebevstoupení Páně. Zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod.

Každý pátek zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. v kapli sv. Anny a na mši sv. v 17.00 hod. Při adoraci se modlíme zvlášť za nová povolání a za nemocné.

Vstoupili jsme do nového měsíce, který je tradičně zasvěcený Panně Marii. Po příkladu Panny Marie a Apoštolů setrváváme v modlitbě. Ve čtvrtek a  pátek 15 min. před večerní bohoslužbou a v sobotu před ranní bohoslužbou bude májová pobožnost.

Vydáno:29.4.2016 Zobrazeno:1010

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152