Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

7. neděle velikonoční - 8.5.2016

Ohlášky

V týdnu zveme k účasti na bohoslužbách v kapli sv. Anny v ambitech kláštera:
- od pondělí do pátku ráno v 6.45 hod.,
- ve čtvrtek a pátek také odpoledne v 17.00 hod.,
- v sobotu v 8.00 hod.
- ve čtvrtek a pátek 15 min. před večerní bohoslužbou a v sobotu před ranní bohoslužbou je májová pobožnost.

Ve čtvrtek 12. května slavíme svátek Výročí posvěcení katedrály v Praze. Zveme rodiče s dětmi na mši sv. v 17.00 hod.

V pátek 13. května slavíme památku Panny Marie Fatimské. V naší bazilice slavíme fatimský den. Program začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence a v 17.00 hod. bude mše sv. a po mši výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny.  Před mší sv. příležitost ke svátosti smíření.

Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český, srdečně zve věřící lid pražské arcidiecéze k oslavě 700. výročí narození císaře a krále Karla IV. Oslavy vyvrcholí slavnou mší svatou za vlast, kterou bude pan kardinál celebrovat za účasti nejvyšších představitelů našeho státu i zástupců starých panovnických rodů Evropy, v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu dne 14. května 2016 v 11.00 hodin.

Měsíc květen je tradičně zasvěcený Panně Marii. Po příkladu Panny Marie a Apoštolů setrváváme v modlitbě v očekávání Seslání Ducha Svatého.

Svatojanská sbírka na arcidiecézi se bude konat v neděli 15. května.

Vydáno:6.5.2016 Zobrazeno:1019

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152