Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

Slavnost Seslání Ducha sv. - 15.5.2016

Ohlášky

Dnes slavíme slavnost Seslání Ducha svatého, kterou končí doba velikonoční.

V týdnu zveme k účasti na bohoslužbách v kapli sv. Anny v ambitech kláštera:
-  od pondělí do pátku ráno v 6.45 hod.,
-  ve čtvrtek a pátek také odpoledne v 17.00 hod.,
-  v sobotu v 8.00 hod.
-  ve čtvrtek a pátek 15 min. před večerní bohoslužbou a v sobotu před ranní bohoslužbou je májová pobožnost.

V pondělí 16. května slavíme svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.

V den jeho svátku v 18.00 hod. poutní mší svatou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude sloužit kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský. Po mši sv. vyjde z katedrály tradiční průvod k soše sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě, kde se zastaví k modlitbě. Průvod bude zakončen krátkou pobožností na Křižovnickém náměstí.

Ve čtvrtek 19. května slavíme svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Zveme na mši sv. rodiče z dětmi v 17.00 hod.

V pátek 20. května slavíme památku sv. Bernardina Sienského, kněze. Zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. v kapli sv. Anny a na mši sv. v 17.00 hod. Při adoraci se modlíme zvlášť za nová povolání a za nemocné.

V neděli 29. května budeme v naší bazilice slavit slavnost Těla a Krve Páně. Po mši sv. v 10.30 bude průvod ke čtyřem oltářům v bazilice a ambitech kláštera.

Vydáno:13.5.2016 Zobrazeno:1061

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152