Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

Slavnost Nejsvětější Trojice - 22.5.2016

Ohlášky

V týdnu zveme k účasti na bohoslužbách v kapli sv. Anny v ambitech kláštera:
- od pondělí do pátku ráno v 6.45 hod.,
- v pátek také odpoledne v 17.00 hod.,
- v sobotu v 8.00 hod.
- v pátek 15 min. před večerní bohoslužbou a v sobotu před ranní bohoslužbou je májová pobožnost.

Requiem za kardinála Coppu bude v pondělí 23. května v 17.00 hod. v kostele sv. Voršily na Národní třídě. Mši sv. bude celebrovat  apoštolský nuncius Mons. Giuseppe Leanza.

V úterý 24. května náš minoritský řád slaví svátek posvěcení baziliky sv. Františka v Assisi.

Otec arcibiskup kardinál Dominik Duka zve Boží lid v městě Praze k oslavě slavnosti Těla a Krve Páně ve čtvrtek 26. května 2016 v 17.00 hod. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Po mši svaté bude následovat eucharistické procesí. To půjde z katedrály kolem Hradčanského náměstí s prvním oltářem u Arcibiskupského paláce, druhým u kanovnické rezidence čp. 7 a třetím na Karmelu sv. Josefa. Průvod bude zakončen čtvrtým oltářem v katedrále.

Proto u nás v kapli sv. Anny tento den nebude mše sv. odpoledne v 17.00.

V naší bazilice budeme slavit Slavnost Těla a Krve Páně v příští neděli 29. května. Po mši sv. v 10.30 bude následovat eucharistické procesí v bazilice a ambitech kláštera.

Každý pátek zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. v kapli sv. Anny. Při adoraci se modlíme zvlášť za nová povolání a za nemocné.

Vydáno:21.5.2016 Zobrazeno:997

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152