Neděle 19.5.2019

Informace/Ohlášky archiv

Slavnost Těla a Krve Páně - 29.5.2016

Ohlášky

V naší bazilice slavíme dnes Slavnost Těla a Krve Páně. Po mši sv. (v 10.30) bude následovat eucharistické procesí v bazilice a ambitech kláštera.

V týdnu zveme na mše sv. do kaple sv. Anny v ambitech kláštera ráno od pondělí do pátku v 6.45 hod.

V pondělí 30. května slavíme památku sv. Zdislavy.

V úterý 31. je svátek Navštívení Panny Marie.

Ve středu 1. června je památka sv. Justina, mučedníka. Je to první středa v měsíci, zveme na večerní mši sv. v 17.00 hod. zvlášť ctitele Neposkvrněné Panny Marie, sv. Maxmiliána a Rytíře Neposkvrněné. V 16.30 začíná modlitba sv. růžence.

Ve čtvrtek zveme rodiče s dětmi na mši sv. v 17.00 hod.

V pátek 3. června slavíme Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. a na mši sv. v 17.00 hod.

V sobotu 4. června je památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Zveme na mši sv. s ranními chválami v 8.00 hod. a před mší sv. se modlíme růženec.

 

Vydáno:27.5.2016 Zobrazeno:654

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2091

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:3118

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3745