Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

10. neděle v mezidobí - 5.6.2016

Ohlášky

V týdnu zveme na mše sv. do kaple sv. Anny, v ambitech kláštera:

- ráno v 6.45 od pondělí do pátku,

- ve čtvrtek a pátek také odpoledne v 17.00 hod.,

- a v sobotu na mši sv. s ranními chválami v 8.00 a před mší sv. na modlitbu svatého růžence.

V pátek zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. v kapli sv. Anny. Při adoraci se modlíme zvlášť za nová povolání a za nemocné.

V sobotu  11. června slavíme památku sv. Barnabáše, apoštola.

V pátek 10. června proběhne celorepubliková akce Noc kostelů. Také náš kostel se do těchto akci zapojí. Program v naší bazilice začíná v 19.00 hod.

Aktualizováno:3.6.2016 Zobrazeno:945

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152