Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

12. neděle v mezidobí - 19.6.2016

Ohlášky

V týdnu zveme na mše sv. do kaple sv. Anny, v ambitech kláštera ráno v 6.45 od pondělí do pátku a v sobotu na mši sv. s ranními chválami v 8.00 a před mší sv. na modlitbu svatého růžence.

V úterý 21. června je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.

Ve čtvrtek zveme rodiče s dětmi na mši sv. v 17.00 hod.

V pátek 24. června slavíme Slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. a na mši sv. v 17.00 hod.

Při bohoslužbách příští neděli proběhne v kostelích pražské arcidiecéze Svatopetrská sbírka na bohoslovce. Děkujeme za Vaše příspěvky.

Vydáno:18.6.2016 Zobrazeno:1022

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152