Neděle 31.5.2020

Informace/Ohlášky archiv

13. neděle v mezidobí - 1.7.2018

Ohlášky

V pondělí je mše svatá v kapli svaté Anny v ambitech kláštera, ráno v 6.45 hodin.

V úterý 3. července je Svátek sv. Tomáše, apoštola. Mše svatá je v kapli sv. Anny ráno v 6.45 hodin.

Ve středu 4. července je  památka sv. Prokopa, opata. Mše sv. je v 6.45 hodin v kapli svaté Anny.

Ve čtvrtek 5. července slavíme slavnost sv. Cyrila a Metoděje – slovanských věrozvěstů a patronů Evropy. Zveme na mši sv. do kaple sv. Anny v 8.00 hod.

V pátek 6. července je státní svátek a první pátek v měsíci. Po mši sv. v 8 hod. bude výstav Nejsvětější Svátosti a požehnání.

V červenci a srpnu zveme na mše sv. v týdnu do kaple sv. Anny, v ambitech kláštera: od pondělí do pátku ráno v 6.45 hodin, v sobotu na mši sv. s ranními chválami v 8.00 hod. a před mší sv. se modlíme růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 9. července je 14. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:27.6.2018 Zobrazeno:809

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2472

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4855

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:4537