Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje - 5.7.2015

Ohlášky

V červenci a srpnu zveme na mše sv. v týdnu do kaple sv. Anny, v ambitech kláštera: ráno v 6.45 od pondělí do pátku a v sobotu na mši sv. s ranními chválami v 8.00 hod. a před mší sv. se modlíme růženec.

Zítra v pondělí 6. července je státní svátek. Zveme na mši sv. v kapli sv. Anny v 8.00 hod.

V sobotu 11. července slavíme svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.

V sobotu 25. července budeme slavit svátek sv. Jakuba, je to také poutní den této baziliky. Podrobný program poutí se nachází ve vývěsce kostela a na našich webových stránkách.

Vydáno:4.7.2015 Zobrazeno:968

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152