Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

15. neděle v mezidobí - 12.7.2015

Ohlášky

Zítra, v pondělí 13. července, v naší bazilice slavíme fatimský den. Program fatimského dne začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence, v 17.00 hod. bude mše sv. a po mši výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny.  Před mší sv. příležitost ke svátosti smíření.

V červenci a srpnu zveme na mše sv. v týdnu do kaple sv. Anny, v ambitech kláštera: ráno v 6.45 od pondělí do pátku a v sobotu na mši sv. s ranními chválami v 8.00 hod. a před mší sv. se modlíme růženec.

Ve středu 15. července slavíme svátek sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve.

V sobotu 25. července budeme slavit svátek sv. Jakuba, je to poutní den této baziliky. Zveme na slavnostní mši sv. v 18.00 hod., kterou bude sloužit převor benediktinského kláštera na Břevnově P. Prokop Siostrzonek, a ve 20.00 hod. zveme na Svatojakubský večer.

V neděli 26. července budeme slavit svátek sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie. Je to poutní den kaple sv. Anny v ambitech kláštera. Srdečně zveme na mši sv. do kaple sv. Anny v 8.30 hod. a na varhanní hudbu v 10.00 hod. Mše sv. v 10.30 hod. bude v bazilice.

Podrobný program se nachází ve vývěsce kostela a na našich webových stránkách.

Vydáno:10.7.2015 Zobrazeno:857

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152