Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

16. neděle v mezidobí - 19.7.2015

Ohlášky

Od pondělí do pátku zveme na mše sv. ráno v 6.45 hod. v kapli sv. Anny.

Ve čtvrtek 21. července slavíme památku sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve a v pátek 22. července památku sv. Marie Magdalény.

V sobotu je svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy. Zveme na mši sv. s ranními chválami v 8.00 hod. a před mší sv. se modlíme růženec.

V pondělí 25. července budeme slavit svátek sv. Jakuba, je to poutní den této baziliky. Zveme na slavnostní mši sv. v 18.00 hod., kterou bude sloužit Otec biskup Karel Herbst a ve 20.30 hod. na Svatojakubský večer. Podrobný program se nachází ve vývěsce kostela a na našich webových stránkách.

V úterý 26. července budeme slavit svátek sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie. Je to poutní den kaple sv. Anny v ambitech kláštera.

Vydáno:15.7.2016 Zobrazeno:993

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152