Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

17. neděle v mezidobí - 24.7.2016

Ohlášky

V pondělí 25. července slavíme svátek sv. Jakuba, je to poutní den této baziliky. Zveme na mši sv. ráno v 6.45 a na slavnostní večerní bohoslužbu  v 18.00 hod., kterou bude sloužit Otec biskup Karel Herbst, a ve 20.30 hod. na Svatojakubský večer. Podrobný program se nachází ve vývěsce kostela a na našich webových stránkách.

V úterý 26. července slavíme svátek sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie. Je to poutní den kaple sv. Anny v ambitech kláštera. Mše sv. bude v ráno v 6.45 hod.

Od středy do pátku mše sv. jsou ráno v 6.45 hod. v kapli sv. Anny.

V pátek 29. července slavíme památku sv. Marty a vzpomínáme na čtvrté  výročí úmrtí otce Bernardina Mráze.

V sobotu mše sv. je s ranními chválami v 8.00 hod. a před mší sv. se modlíme růženec.

Vydáno:23.7.2016 Zobrazeno:1051

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152