Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

21. neděle v mezidobí - 23.8.2015

Ohlášky

V srpnu zveme na mše sv. v týdnu od pondělí do pátku v kapli sv. Anny ráno v 6.45 a v sobotu v 8.00 hod.

V pondělí 24. srpna slavíme svátek sv. Bartoloměje, apoštola.

Ve čtvrtek 27. srpna slavíme památku sv. Moniky a v pátek 28. srpna sv. Augustina, biskupa a učitele církve.

V sobotu 29. srpna slavíme památku umučení sv. Jana Křtitele.

Srdečně zveme do naší baziliky na varhanní koncert v rámci 20. Mezinárodního varhanního festivalu, který se koná ve čtvrtek 27. srpna od 19 hodin.

 

Vydáno:21.8.2015 Zobrazeno:870

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152