Neděle 28.5.2023

Informace/Ohlášky archiv

24. neděle v mezidobí - 11.9.2016

Ohlášky

Bohoslužby jsou v kapli svaté Anny od pondělí do pátku ráno v 6.45 hodin.

V pondělí je nezávazná památka Jména Panny Marie.

V úterý je památka svatého Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve, odpoledne slavíme Fatimský den s obvyklým programem. V 16.30 modlitba sv. růžence, v 17 hodin mše svatá, následuje Eucharistický průvod bazilikou a průvod se sochou P. Marie Fatimské do kaple svaté Anny.

Ve středu je svátek Povýšení svatého kříže.

Ve čtvrtek, památka Panny Marie Bolestné, zveme na mši svatou rodiče s dětmi v 17 hodin a v 19 hodin vás zveme na 7. koncert 21. Mezinárodního varhanního festivalu.

V pátek  je památka svaté Ludmily, mučednice, v 16 hodin je adorace Nejsvětější Svátosti a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu 17. září slavíme svátek Vtisknutí stigmat našemu sv. Otci Františkovi. Mše svatá s ranními chválami je v 8 hodin, o půl osmé se modlíme růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle je 25. v mezidobí, bohoslužby jsou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:7.9.2016 Zobrazeno:971

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152