Úterý 16.7.2019

Informace/Ohlášky archiv

25. neděle v mezidobí - 20.9.2015

Ohlášky

V týdnu od pondělí do pátku zveme na bohoslužby do kaple sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

V pondělí 21. září slavíme svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

Ve středu 23. září slavíme památku sv. Pia z Pietralciny, kněze.

Ve čtvrtek 24. září zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod. a také  každou druhou neděli v měsíci zveme rodiče s dětmi na mši sv. v 10.30.

Také ve čtvrtek 24. září od 19 hodin se bude konat v naší bazilice závěrečný koncert v rámci 20. Mezinárodního varhanního festivalu.

Každý pátek zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. v kapli sv. Anny a na mši sv. v 17.00 hod. Modlíme se zvlášť za nemocné, za nová povolání a biskupskou synodu, která se bude ve dnech 4. – 25. října 2015 věnovat rodině.

V sobotu zveme na mši sv. s ranními chválami v 8.00 hod. a přede mši sv. na modlitbu svatého růžence.

Za týden v neděli 27. září při bohoslužbách se ve farnostech pražské arcidiecéze bude konat Svatováclavská sbírka na podporu církevního školství. Děkujeme za Vaše příspěvky.

Také v neděli 27. září Arcibiskupství pražské zve na Svatováclavské duchovní zastavení pod sochou sv. Václava na Václavském nám. od 17.00 hod.

V pondělí 28. září o slavností sv. Václava na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi se bude konat od 10.00 slavnostní poutní bohoslužba. Celý program Národní svatováclavské pouti se nachází ve vývěsce baziliky.

Vydáno:18.9.2015 Zobrazeno:636

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2142

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4266

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3854