Sobota 13.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

25. neděle v mezidobí - 20.9.2020

Ohlášky

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny ráno v 6.45 hodin.

V pondělí 21. září je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

Ve středu 23. září je památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.

Ve čtvrtek v 17 hodin zveme na mši svatou do kaple sv. Anny a v 19 hodin vás zveme na závěrečný koncert 25. Mezinárodního varhanního festivalu.

V pátek 27. září je od 16.00 hod. v kapli sv. Anny adorace Nejsvětější svátosti a v 17.00 hod. mše svatá.

V sobotu v 7.30 hod se v kapli sv. Anny modlíme růženec a v 8.00 hod. je mše sv. s ranními chválami.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 27. září je 26. neděle v mezidobí, při bohoslužbách v 8.30 a 10.30 hodin se bude konat Svatováclavská sbírka na církevní školství.

Transitus - oslava památky blažené smrti sv. Františka z Assisi bude v sobotu 3. října v 17.00 hod. Slavnost sv. Františka z Assisi je v neděli  4. října.

Vydáno:15.9.2020 Zobrazeno:998

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152