Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

26. neděle v mezidobí - 27.9.2020

Ohlášky

Od úterý do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny ráno v 6.45 hodin. Měsíc říjen je tradičně zasvěcený modlitbě svatého růžence.

V pondělí 28. září, slavíme Slavnost svatého Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa. Mše svatá je v kapli svaté Anny v 8 hodin.

V úterý je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

Ve středu 30. září je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.

Ve čtvrtek 1. října je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve. Mše svatá v kapli svaté Anny je také v 17.00 hod.

V pátek 2. října je památka svatých andělů strážných. Je to také první pátek v měsíci, od 16 hodin je v kapli svaté Anny adorace Nejsvětější Svátosti a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu 3. října se v 7.30 hod.  v kapli sv. Anny modlíme růženec a v 8.00 hod. je mše sv. s ranními chválami. V 17 hodin zveme na  oslavu památky blažené smrti sv. Františka z Assisi, tzv. Transitus, vchod je z ambitu kláštera.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděli 4. října řeholní společenství františkánů, minoritů a kapucínů slaví svátek svého zakladatele sv. Františka z Assisi. Bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Dnešní sbírka je určena na církevní školství, upřímně děkujeme za vaše dary.

Vydáno:26.9.2020 Zobrazeno:976

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152