Neděle 31.5.2020

Informace/Ohlášky archiv

26. neděle v mezidobí - 27.9.2015

Ohlášky

Dnes při bohoslužbách se ve farnostech pražské arcidiecéze koná Svatováclavská sbírka na podporu církevního školství. Děkujeme za Vaše příspěvky.

Dnes Arcibiskupství pražské zve na Svatováclavské duchovní zastavení pod sochou sv. Václava na Václavském nám. od 17.00 hod. Bude také vystaveno Palladium země české.

V pondělí 28. září o slavností sv. Václava na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi se bude konat od 10.00 slavnostní poutní bohoslužba.

U nás bude mše sv. v 8.00 hod. v kapli sv. Anny.

V týdnu od úterý do pátku zveme na bohoslužby do kaple sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

V úterý 29. září slavíme svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů a ve středu 30. září památku sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.

Ve čtvrtek 1. října je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše. Zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod.

V pátek  2. října slavíme památku svatých andělů strážných. Je to první pátek v měsíci říjnu. Zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. v kapli sv. Anny a na mši sv. v 17.00. Modlíme se zvlášť za nemocné, za nová povolání a biskupskou synodu, která se bude ve dnech 4. – 25. října věnovat rodině.

V sobotu zveme na mši sv. v kapli sv. Anny s ranními chválami v 8.00 hod., před bohoslužbou v 7.30 se modlíme růženec. Po mši sv. proběhne oslava památky blažené smrti sv. Františka z Assisi, tzv. Transitus.

V neděli 4. října řeholní společenství františkánů, minoritů a kapucínů slaví svátek svého zakladatele sv. Františka z Assisi.

V sobotu 10. října se uskuteční pouť do Číhoště ke hrobu P. Josefa Toufara. Bližší informace se nacházejí ve vývěsce baziliky.

Vydáno:26.9.2015 Zobrazeno:781

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2472

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4855

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:4537