Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

27. neděle v mezidobí - 2.10.2016

Ohlášky

V týdnu od pondělí do pátku zveme na bohoslužby do kaple sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod. Měsíc říjen je tradičně zasvěcený modlitbě svatého růžence.

V pondělí v 17 hodin zveme na  oslavu památky blažené smrti sv. Františka z Assisi, tzv. Transitus. Shromáždíme se v 17 hodin v kapli svaté Anny.

V úterý 4. října řeholní společenství františkánů, minoritů a kapucínů slaví svátek svého zakladatele sv. Františka z Assisi.

Středa 7. října je první středa v měsíci, zveme ctitele Neposkvrněné a sv. Maxmiliána, čtenáře Immaculaty a Rytíře Neposkvrněné Panny Marie na mši sv. v 17.00 hod. Po mši sv. bude mít přednášku br. Bohdan Heczko z Národního centra M.I. v Brně. Půl hodiny před bohoslužbou se modlíme růženec.

V pátek 7. října slavíme památku Panny Marie Růžencové.

V sobotu je mše svatá s ranními chválami v 8 hodin, o půl osmé se modlíme růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle je 28. v mezidobí, bohoslužby jsou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:1.10.2016 Zobrazeno:875

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152