Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

28. neděle v mezidobí - 11.10.2015

Ohlášky

V týdnu od pondělí do pátku zveme na bohoslužby do kaple sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

V úterý 13. října slavíme fatimský den. Program fatimského dne začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence, v 17.00 hod. bude mše sv. a po mši výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny.  Před mší sv. příležitost ke svátosti smíření.

Ve čtvrtek 15. října slavíme památku sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve. Zveme rodiče s dětmi na mši sv. v 17.00 hod. v kapli sv. Anny.

Každý pátek zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. v kapli sv. Anny a na mši sv. v 17.00 hod. Modlíme se zvlášť za nemocné, za nová povolání a biskupskou synodu, která se věnuje rodině.

V sobotu 17. října slavíme památku sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka. Zveme na mši sv. v kapli sv. Anny s ranními chválami v 8.00 hod. a před bohoslužbou v 7.30 se modlíme růženec.

V sobou 17. října v Brně proběhnou hlavní slavností Národního eucharistického kongresu. Mší svatou na náměstí Svobody v 10.30 hodin   celebruje papežský legát kardinál Paul Cordes, emeritní předseda Papežské rady Cor Unum a ve 12.30 hodin se uskuteční eucharistický průvod na Zelný trh, kde bude svátostné požehnání. Celý program se nachází ve vývěsce baziliky.

Za týden v neděli 18. října proběhne misijní neděle. Tento celosvětový den modliteb, který vyhlásil papež Pius XI., je spojen s nabídkou různých akcí i finanční sbírkou na podporu misijních projektů.

Vydáno:10.10.2015 Zobrazeno:795

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152