Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

29. neděle v mezidobí - 18.10.2015

Ohlášky

Dnes slavíme misijní neděli. Modlíme se za misie a misionáře na přímluvu sv. Terezie z Lisieux, patronky misií, a svými dary se můžeme podílet na realizaci misijních projektu. Děkujeme za Vaše příspěvky na misijní činnost církve.

V týdnu od pondělí do pátku zveme na bohoslužby do kaple sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod. a ve čtvrtek a pátek také odpoledne v 17.00 hod.

20., 24. a 28. října zveme na Podzimní varhanní koncerty, které vždy začínají v 18.00 hodin. Podrobný program se nachází ve vývěsce baziliky.

Ve čtvrtek 22. října slavíme památku sv. Jana Pavla II. Zveme rodiče s dětmi na mši sv. v 17.00 hod. v kapli sv. Anny.

V pátek 23. října slavíme památku sv. Jana Kapistránského, kněze. Zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. v kapli sv. Anny. V tomto týdnu se chceme zvlášť modlit za misie, za nová povolání a nemocné.

V sobotu slavíme mši sv. v kapli sv. Anny s ranními chválami v 8.00 hod. a před bohoslužbou v 7.30 se modlíme růženec.

V neděli 1. listopadu budeme slavit slavnost Všech svatých. Odpoledne zveme na modlitbu za zemřelé u hrobky minoritů na Olšanských hřbitovech. Sraz u vchodu na hřbitov u stanice metra Flora ve 14.30 hod.

V pondělí 2. listopadu je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše sv. budou slouženy v bazilice dopoledne v 6.45 a večer v 17.00 hod., při které přednese Svatojakubský sbor, orchestr a sólisté Requiem W. A. Mozarta.

Vydáno:17.10.2015 Zobrazeno:787

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152