Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

31. neděle v mezidobí - 30.10.2016

Ohlášky

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

V úterý 1. listopadu o slavnosti Všech svatých zveme na modlitbu za zemřelé u hrobky minoritů na Olšanských hřbitovech. Sraz je u vchodu na hřbitov u stanice metra Flora ve 14.30 hod.

Ve středu 2. listopadu je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše sv. budou slouženy v 6.45 a v 17.00 hod. v kapli sv. Anny a v bazilice v 18.00 hod., při které přednese Svatojakubský sbor, orchestr a sólisté Requiem W. A. Mozarta.
Je to první středa v měsíci, jako obvykle zveme ctitele Neposkvrněné a sv. Maxmiliána, čtenáře Immaculaty a Rytíře Neposkvrněné Panny Marie na mši sv. v 17.00 hod.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat - po splnění tří obvyklých podmínek: svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce - denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

Ve čtvrtek 3. listopadu je památka Vzpomínka na všechny zemřelé serafinského řádu: bratry, sestry, příbuzné a dobrodince. Zveme na mši svatou rodiče s dětmi v 17 hodin.

V pátek 4. listopadu slavíme památku sv. Karla Boromejského, biskupa. Zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. v kapli sv. Anny. Modlíme se zvlášť za nemocné a za nová povolání.

V sobotu je mše sv. v kapli sv. Anny s ranními chválami v 8.00 hod. a před bohoslužbou v 7.30 se modlíme růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle je 32. v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:29.10.2016 Zobrazeno:930

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152