Středa 10.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

32. neděle v mezidobí - 8.11.2015

Ohlášky

V týdnu od pondělí do pátku zveme na bohoslužby do kaple sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod. a ve čtvrtek a pátek také odpoledne v 17.00 hod.

V každou druhou neděli v měsíci zveme rodiče s dětmi na mši sv. v 10.30.

V pondělí slavíme svátek Posvěcení lateránské baziliky.

V úterý 10. listopadu slavíme památku sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve a ve středu 11. listopadu památku sv. Martina, biskupa.

Ve čtvrtek 12. listopadu je památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka. Zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod.

V pátek 13. listopadu slavíme svátek sv. Anežky České. Odpoledne v bazilice slavíme fatimský den. Program fatimského dne začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence, v 17.00 hod. bude mše sv. a po mši výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny.  Před mší sv. příležitost ke svátosti smíření.

V sobotu zveme na mši sv. s ranními chválami do kaple sv. Anny v 8.00 hod. a před mší sv. v 7.30 se modlíme růženec.

Vydáno:6.11.2015 Zobrazeno:824

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152