Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

33. neděle v mezidobí - 13.11.2016

Ohlášky

V pondělí, úterý a středu, jsou bohoslužby v kapli sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

Ve čtvrtek 17. listopadu je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice. Je to státní svátek, mše svatá bude v kapli svaté Anny ráno v 8 hodin o půl osmé se modlíme růženec.

V pátek je mše svatá ráno v 6.45 hodin a odpoledne v 16 hodin zveme na adoraci Nejsvětější svátosti, modlíme se zvlášť za nemocné a za nová duchovní povolání. V 17 hodin je mše svatá.

V sobotu je mše svatá s ranními chválami v kapli sv. Anny v 8.00 hod. a před bohoslužbou v 7.30 se modlíme růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděli slavíme Slavnost Ježíše Krista Krále, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Dnes odpoledne v bazilice slavíme fatimský den. Program začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence, v 17.00 hod. bude mše sv. a po mši výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny.  Před mší sv. je příležitost ke svátosti smíření.

Vydáno:12.11.2016 Zobrazeno:1016

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152