Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

1. neděle adventní - 29.11.2015

Ohlášky

Dnes začíná adventní doba -  4. neděl před slavností Narození Páně. První začátky adventu se objevily v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století.

V týdnu od pondělí do pátku zveme na bohoslužby do kaple sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod. a ve čtvrtek a pátek také odpoledne v 17.00 hod.

V pondělí 30. listopadu slavíme svátek sv. Ondřeje, apoštola.

1. prosince je první úterý v měsíci. Zveme na nešpory a setkání společenství u sv. Jakuba. Setkání se koná v sále u kaple sv. Anny v 18.00 hod.

2. prosince je první středa v měsíci – jako obvykle se setkávají ctitelé Neposkvrněné a sv. Maxmiliána, čtenáři Immaculaty a Rytíři Neposkvrněné Panny Marie. V 16.30 růženec, v 17.00 hod. mše sv. a zasvěcení se Panně Marii.

Ve čtvrtek 3. prosince slavíme památku sv. Františka Xaverského, kněze. Zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod. Také v každou druhou neděli v měsíci zveme rodiče s dětmi na mši sv. v 10.30.

Nejbližší pátek je první v měsíci. Zveme – zvlášť v adventní době – na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod.

V sobotu zveme na mši sv. s ranními chválami v kapli sv. Anny v 8.00 hod.

Před každou mši sv. v bazilice nebo v kapli sv. Anny je příležitost ke svátosti smíření půl hodiny před bohoslužbou.

Za týden při všech bohoslužbách se bude konat mikulášská sbírka na bohoslovce. Děkujeme za vaše příspěvky.

Vydáno:28.11.2015 Zobrazeno:768

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152