Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

2. neděle adventní - 4.12.2016

Ohlášky

Dnes se při všech bohoslužbách koná mikulášská sbírka na bohoslovce. Děkujeme za vaše příspěvky a dary.

V týdnu od pondělí do pátku zveme na bohoslužby do kaple sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

Ve středu 7. prosince slavíme památku sv. Ambrože, biskupa a učitele církve. Je to první středa v měsíci – jako obvykle se setkávají ctitelé Neposkvrněné a sv. Maxmiliána, čtenáři Immaculaty a Rytíři Neposkvrněné Panny Marie. V 16.30 růženec, v 17.00 hod. mše sv. a zasvěcení se Panně Marii.

Ve čtvrtek 8. prosince slavíme Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. V 17 hodin zveme na mši svatou rodiče s dětmi.

Každý pátek – zvlášť v adventní době – zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. a na mši svatou v 17 hodin

V sobotu je mše sv. s ranními chválami v kapli sv. Anny v 8.00 hod. o půl osmé se modlíme růženec.

Příští neděle 11. prosince je 3. adventní. Mše sv. budou v  8.30 a 10.30 hodin.

V pátek 16. prosince při mši sv. v 17.00 hod. v kapli sv. Anny bude udělována svátost pomazání nemocných.

Vydáno:1.12.2016 Zobrazeno:876

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152