Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

3. neděle adventní - 11.12.2016

Ohlášky

V týdnu od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod. a ve čtvrtek a pátek také odpoledne v 17.00 hod.

V úterý 13. prosince je památka sv. Lucie, panny a mučednice, odpoledne zveme na fatimský den v 17.00 hod. Program fatimského dne začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence.

Ve středu 14. prosince je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.

V pátek 16. prosince zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti v kapli sv. Anny od 16.00 hod. a při mši sv. v 17.00 hod. bude udělována svátost pomazání nemocných.

V sobotu je mše sv. s ranními chválami v kapli sv. Anny v 8.00 hod., v 7.30 se modlíme růženec.

Před každou mši sv. v bazilice nebo v kapli sv. Anny je příležitost ke svátosti smíření půl hodiny před bohoslužbou.

Srdečně Vás zveme do naší baziliky na Vánoční bohoslužby a koncerty.

V sobotu 24. prosince na Štědrý den – mše sv. bude ráno v 8.00 hod. (v kapli sv. Anny) a ve 24.00 hod. zveme na půlnoční Vánoční bohoslužbu (bude tradičně Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby).

25. prosince na Slavnost Narození Páně bude mše sv. v 8.30 a 10.30 hod.

26. prosince na sv. Štěpána mše sv. budou jako v neděli, v 10.30 hod. svatojakubský sbor bude zpívat Českou mši vánoční od Jana Jakuba Ryby a v podvečer v 16.00 hod. zveme na první vánoční koncert.

Podrobný program bohoslužeb a koncertů se nachází ve vývěsce kostela.

Příští neděle je 4. adventní.

Vydáno:10.12.2016 Zobrazeno:906

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152