Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

Vánoce - 2016

Ohlášky

V týdnu od úterý do pátku zveme na bohoslužby do kaple sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod

V úterý 27. prosince je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

Ve středu 28. prosince, slavíme svátek sv. Mláďátek, můčedníků.

V pátek je svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

V sobotu je poslední den roku 2016. Ranní mše sv. bude v kapli sv. Anny v 8.00 hod. a odpoledne v 17.00 hod. v bazilice - na poděkování a s prosbou o Boží pomoc do nového roku.

Příští neděli 1. ledna slavíme Slavnost Matky Boží, Panny Marie. Mše sv. budou jako obvykle v 8.30 a 10.30. Odpoledne v 16.00 hod. zveme na druhý vánoční koncert.

Vydáno:24.12.2016 Zobrazeno:870

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152