Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

Slavnost Matky Boží, Panny Marie - 1.1.2017

Ohlášky

V týdnu od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

V pondělí 2. ledna slavíme památku sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.

V úterý 3. ledna je památka Nejsvětějšího jména Ježíš.

4. ledna je první středa v měsíci, zveme na večerní mši sv. v 17.00 hod. zvlášť ctitele Neposkvrněné Panny Marie, sv. Maxmiliána a Rytíře Neposkvrněné. V 16.30 začíná modlitba sv. růžence v kapli sv. Anny.

Ve čtvrtek 5. ledna zveme na mši svatou v 17 hodin do kaple sv. Anny rodiče s dětmi. Při mši bude žehnání vody, kadidla a křídy. Po mši svaté je setkání společenství a modlitba nešpor.

V pátek 6. ledna slavíme Slavnost Zjevení Páně. V 16 hodin zveme na adoraci Nejsvětější svátosti a v 17 hodin bude mše svatá.

V sobotu je mše sv. v kapli sv. Anny s ranními chválami v 8.00 hod. a před bohoslužbou v 7.30 se modlíme růženec.

Před každou mši sv. v bazilice nebo v kapli sv. Anny je příležitost ke svátosti smíření.

V zákristii jsou ještě k dostání katolické kalendáře na rok 2017 a CD s hudbou z naší baziliky.

Dnes odpoledne v 16.00 hod. zveme na druhý vánoční koncert.

Příští neděle 8. ledna je svátek Křtu Páně a končí doba vánoční.

Vydáno:31.12.2016 Zobrazeno:987

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152