Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

2. neděle po Narození Páně - 3.1.2016

Ohlášky

V týdnu od pondělí do pátku zveme na bohoslužby do kaple sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

5. ledna je první úterý v měsíci – v 18.00 hod. zveme na nešpory a setkání společenství u sv. Jakuba. Setkání se koná v sále u kaple sv. Anny.

Ve středu 6. ledna slavíme Slavnost Zjevení Páně. Zveme na mši sv. v kapli sv. Anny v 6.45 a v 17.00 hod. Při bohoslužbách bude žehnání vody, kadidla a křídy.

Je to první středa v měsíci, zveme na večerní mši sv. zvlášť ctitele Neposkvrněné Panny Marie, sv. Maxmiliána a Rytíře Neposkvrněné. V 16.30 začíná modlitba sv. růžence v kapli sv. Anny.

Ve čtvrtek zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod.

Každý pátek zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. a na mši sv. v 17.00 hod.

V sobotu je mše sv. s ranními chválami v 8.00 hod. a před bohoslužbou v 7.30 se modlíme růženec.

Za týden v neděli 10. ledna slavíme svátek Křtu Páně.

Vydáno:31.12.2015 Zobrazeno:795

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152