Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

3. neděle v mezidobí

 

Od 18. ledna do 25. ledna slavíme týden modliteb za jednotu křesťanů.

V úterý 23. ledna slavíme památku sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.

Ve středu 25. ledna slavíme svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.
Ve čtvrtek 26. ledna slavíme památku sv. Timoteje a Tita, biskupů. Odpoledne v 17.00 hod. zveme na mši sv. rodiče s dětmi.

Každý pátek zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti v 16.00 hod. v kapli sv. Anny a na mši sv. v 17.00 hod.

V sobotu 28. ledna slavíme památku sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve. Zveme na mši sv. s ranními chválami do kaple sv. Anny v 8.00 hod. a před mši sv. v 7.30 se modlíme svatý růženec.

29. ledna v 10.30 hod. zveme na mši sv., která bude sloužena na poděkování za všechny sponzory a dárce Nadačního fondu Sancti Jacobi Organum pro modernizaci hracího stolu velkých varhan a před bohoslužbou v 10.00 hod. na koncert varhanní duchovní hudby.

2. února o svátku Uvedení Páně do chrámu slavíme Den zasvěceného života. Setkání řeholníků a řeholnic působících v Arcidiecézi pražské s Otcem arcibiskupem se uskuteční ve čtvrtek 2. února v 9.30 hod. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Každoroční mše sv. za zemřelého Jana Mužíka, dirigenta Josefa Hercla a zemřelé členy Svatojakubského sboru a orchestru bude sloužena, v naší bazilice v neděli 5. února v 10.30 hod.

Vydáno:21.1.2012 Zobrazeno:1400

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152