Středa 10.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

26. neděle v mezidobí - 1.10.2017

Ohlášky

V týdnu od pondělí do pátku zveme na bohoslužby do kaple sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod. Měsíc říjen je tradičně zasvěcený modlitbě svatého růžence.

V pondělí 2. října je památka svatých andělů strážných.

V úterý 3. října v 17 hodin zveme na  oslavu památky blažené smrti sv. Františka z Assisi, tzv. Transitus. Shromáždíme se v 17 hodin v kapli svaté Anny.

Ve středu 4. října řeholní společenství františkánů, minoritů a kapucínů slaví svátek svého zakladatele sv. Františka z Assisi. Je to první středa v měsíci, zveme ctitele Neposkvrněné a sv. Maxmiliána, čtenáře Immaculaty a Rytíře Neposkvrněné Panny Marie na mši sv. v 17.00 hod. Půl hodiny před bohoslužbou se modlíme růženec.

Ve čtvrtek 5. října zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod. a po bohoslužbě je setkání společenství a modlitba nešpor.

Pátek 6. října  je první pátek v měsíci, v 16 hodin je v kapli svaté Anny adorace Nejsvětější Svátosti a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu 7. října je památka Panny Marie Růžencové. V 7.30 hod. se v kapli sv. Anny modlíme růženec a v 8.00 hod. je mše sv. s ranními chválami. Měsíc říjen je tradičně zasvěcený modlitbě svatého růžence.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 8. října je 27. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

V pátek 13. října na fatimský den mši svatou bude sloužit náš novokněz otec Vladimír Hubálovský, po mši sv. udělí novokněžské požehnání.

Vydáno:30.9.2017 Zobrazeno:661

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152