Středa 10.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

Vánoce 2019

V úterý 24. prosince ve 24.00 hod. zveme do baziliky na půlnoční Vánoční bohoslužbu, kterou bude doprovázet Svatojakubský sbor Českou mší vánoční od Jakuba Jana Ryby.

25. prosince na Slavnost Narození Páně mše sv. budou v 8.30 a v 10.30 hod. mši svaté bude předsedat otec biskup Václav Malý.

26. prosince na svátek sv. Štěpána budou mše sv. v 8.30 a v 10.30 hod. Svatojakubský sbor bude zpívat Českou mši vánoční od Jana Jakuba Ryby a v podvečer v 16.00 hod., zveme na vánoční koncert.

V pátek 27. prosince je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty, mše svatá bude v kapli svaté Anny pouze ráno v 6.45 hodin.

V sobotu 28. prosince, slavíme svátek sv. Mláďátek, mučedníků mše svatá s ranními chválami bude v kapli sv. Anny v 8.00 hod.

Příští neděli 29. prosince je svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin

Podrobný program bohoslužeb a koncertů se nachází ve vývěsce kostela.

Před každou mši sv. v bazilice nebo v kapli sv. Anny je příležitost ke svátosti smíření půl hodiny před bohoslužbou.

Vydáno:23.12.2019 Zobrazeno:237

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152