Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

1. neděle adventní, 2020 (rok B)

Pořad bohoslužeb:

-      Od pondělí do pátku jsou bohoslužby zde v kapli svaté Anny (v ambitech kláštera), ráno v 6.45 hodin.

-      Ve čtvrtek a v pátek je zde kromě ranních mší svatých také mše svatá v 17.00 hodin.

-      V sobotu je zde mše svatá v 8.00 hodin spolu ranními chválami.

-      V neděli jsou mše svaté v Bazilice sv. Jakuba a to v 8.30 a v 10.30 hodin.

V tomto týdnu budeme slavit:

-  30. listopadu, pondělí, svátek sv. Ondřeje, apoštola

-  3. prosince, čtvrtek, památku sv. Františka Xaverského

-  6. prosince, příští neděli budeme slavit 2. neděli adventní

Ode dneška do pondělí 7. prosince se budeme modlit novenu k Neposkvrněné Panně Marii, vždy po mši svaté, jako přípravu na slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie.

Ve středu 2. prosince zveme všechny členy Rytířstva Neposkvrněné a ostatní ctitele Neposkvrněné a sv. Maxmiliána na svatý růženec v 16.30, po kterém bude následovat mše svatá a mariánská pobožnost. Setkání v aule kvůli koronaviru se konat nebude.

V pátek v 16 hodin zveme na hodinu adorace před Nejsvětější svátosti oltářní, v 17 hodin pak bude následovat mše svatá jako každý pátek.

Příští neděli mše svaté už budou v bazilice.

Vydáno:1.12.2020 Zobrazeno:107

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152