Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

2. neděle adventní, 2020 (rok B)

Bazilika sv. Jakuba a kaple svaté Anny (6. 12. – 13. 12. 2020)

Pořad bohoslužeb v tomto týdnu:

7.12.2020 pondělí 6.45 památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
8.12.2020 úterý 6.45 slavnost Panny Marie, Počaté bez poskvrny prvotního hříchu
9.12.2020 středa 6.45
10.12.2020 čtvrtek 6.45, 17.00 nezávazná památka, Panny Marie Loretánské
11.12.2020 pátek 6.45, 17.00
12.12.2020 sobota 8.00 nezávazná památka, Panny Marie Guadalupské
13.12.2020 neděle 8.30, 10.30, 16.30

3. neděle adventní

(Fatimský den)

V pátek v 16 hodin zveme na hodinu adorace před Nejsvětější svátosti oltářní, v 17 hodin pak bude následovat mše svatá jako každý pátek.

Při sobotní mši svaté se modlíme Ranní chvály.

Píští neděli odpoledne všechny zveme do naší bazily na Fatimský den. Program začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence, v 17.00 mše sv. Po mši sv. následuje výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny. Před mší sv. - jako obvykle - příležitost ke svátosti smíření.

Vydáno:6.12.2020 Zobrazeno:125

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152