Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

4. neděle adventní, 2020 (rok B)

Bazilika sv. Jakuba a kaple svaté Anny (20. 12. – 27. 12. 2020)

Pořad bohoslužeb v tomto týdnu:

20.12.2020 neděle 8.30, 10.30 4. neděle adventní
21.12.2020 pondělí 6.45
22.12.2020 úterý 6.45
23.12.2020 středa 6.45
24.12.2020 čtvrtek 8.00
25.12.2020 pátek 8.30, 10.30 SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
26.12.2020 sobota 8.30, 10.30 SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA
27.12.2020 neděle 8.30, 10,30 SVÁTEK SVATÉ RODINY

Podle usnesení Vlády ČR ze dne 14. 12. 2020 se s přechodem na čtvrtý stupeň systému PES sníží s účinností od pátku 18. prosince 2020 povolený počet osob na bohoslužbách. „Shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 20 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.

Z pochopitelných důvodů se omlouváme, že letos o Vánocích v bazilice nebude bosholužby doprovázet sbor a nezazní tradiční "Rybovka". Pouze v 10.00 hod. před mši svatou se budete moct zaposlouchat do varhanní hudby v rámci ztišení a usebraní před mši svatou v 10.30 hod.

Přejeme Vám ať se pokorná láska, která sestoupila k nám, aby ozářila temnou noc jasem Božího světla a naplnila hořkost nouze jásavým zpěvem radostí, projeví ve vašem srdci a promění svou dobrotou celý svět v nový Betlém.

Vydáno:16.12.2020 Zobrazeno:137

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152