Středa 10.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

Narození Páně (2020)

Bazilika sv. Jakuba a kaple sv. Anny (25.12.2020 - 3.1.2021)

25.12.2020 Pátek 8:30; 10:30 bazilika SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
26.12.2020 Sobota 8:30; 10:30 bazilika SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA
27.12.2020 Neděle 8:30; 10:30 bazilika SVÁTEK SVATÉ RODINY
28.12.2020 Pondělí 6:45 kaple Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
29.12.2020 Úterý 6:45 kaple Sv. Tomáše Becketa, mučedníka
30.12.2020 Středa 6:45 kaple
31.12.2020 Čtvrtek 17:00 kaple Sv. Silvestra I., papeže
01.01.2021 Pátek 8:30; 10:30 bazilika Slavnost Matky Boží
02.01.2021 Sobota 8:00 kaple Sv. Basila a sv. Řehoře, biskupů
03.01.2021 Neděle 8:30; 10:30 bazilika 2. neděle po Narození Páně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vláda ČR na svém zasedání schválila s účinností od 27. prosince (tzn. od této neděle) přechod na pátý stupeň systému PES, kterým se snižuje počet účastníků bohoslužeb pouze na 10 procent kapacity obsazenosti míst k sezení kostela. Od 24. prosince do 26. prosince (dnes a zítra) ještě platí čtvrtý stupeň systému PES, tedy 20 procent obsazenosti.

Konkrétní informace týkající se bohoslužeb pro období od 27. prosince 2020 00:00 hodin do 10. ledna 2021 23:59 jsou následující:

a) shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene b), se může konat pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,

b)  shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének.

Z pochopitelných důvodů se omlouváme, že letos o Vánocích v naší bazilice nezazní tradiční "Rybovka". V 10.00 hod. se budete moct zaposlouchat do varhanní hudby v rámci ztišení a usebraní před mši svatou v 10.30 hod.

Přejeme Vám, ať se pokorná láska, která sestoupila k nám, projeví ve vašich srdcích a působí ve Vašich rodinách a všude tam kam přijdete. Ať jas Božího světla ozáří temná zákoutí našich životů a promění lidskou nouzi v jásot a zpěv radosti z narození Spasitele.

Vydáno:24.12.2020 Zobrazeno:145

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152