Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

2. neděle po Narození Páně (2021)

Bazilika sv. Jakuba a kaple sv. Anny (3.1.2021 - 10.1.2021)

3.1.2021

Neděle

8:30; 10:30

bazilika

2. neděle po Narození Páně

4.1.2021

Pondělí

6:45

kaple

 

5.1.2021

Úterý

6:45

kaple

 

6.1.2021

Středa

6:45, 17:00

kaple

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

7.1.2021

Čtvrtek

6:45, 17:00

kaple

 

8.1.2021

Pátek

6:45, 17:00

kaple

 

9.1.2021

Sobota

8:00

kaple

 

10.1.2021

Neděle

8:30; 10:30

bazilika

Svátek Křtu Páně

Jako každou první středu měsíce zveme všechny členy Rytířstva Neposkvrněné a čtenáře časopisu Immaculata do kaple sv. Anny na růženec v 16.30 a na mši svatou v 17.00 hod.

Ve středu v den slavnosti Zjevení Páně se bude žehnat voda, kadidlo a křída jak při ranní (6.45), tak při večerní (17.00) mši svaté v kapli sv. Anny.

Po večerní mši svaté ve čtvrtek aule u kaple sv. Anny se schází minoritské společenství na společnou modlitbu nešpor.

V pátek v 16.00 hod. bude v kapli sv. Anny výstav Nejsvětější svátosti a hodinová adorace. Po svátostném požehnání bude sloužena mše svatá v 17.00 hod.

V sobotu v rámci mše svaté v 8.00 se modlíme ranní chvály.


Vydáno:3.1.2021 Zobrazeno:104

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152