Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

Svátek Křtu Páně, 10.01.2021

10.1.2021

Neděle

8:30; 10:30

bazilika

Svátek Křtu Páně

11.1.2021

Pondělí

6:45

kaple

Pondělí 1. týdne v mezidobí

12.1.2021

Úterý

6:45

kaple

Úterý 1. týdne v mezidobí

13.1.2021

Středa

6:45, 17:00

kaple

bazilika

Středa 1. týdne v mezidobí

Fatimský den

14.1.2021

Čtvrtek

6:45, 17:00

kaple

Čtvrtek 1. týdne v mezidobí

15.1.2021

Pátek

6:45, 17:00

kaple

Pátek 1. týdne v mezidobí

16.1.2021

Sobota

8:00

kaple

Sobota 1. týdne v mezidobí

17.1.2021 Neděle 8.30, 10.30 bazilika
2. neděle v mezidobí

Dnešní neděli končí období vánoční a zítra nastává podle liturgického kalendáře 1. týden v mezidobí.

Ve středu odpoledne všechny zveme do naší bazily na Fatimský den. Program začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence, v 17.00 mše sv. Po mši sv. následuje výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny. Před mší sv. - jako obvykle - příležitost ke svátosti smíření.

V pátek v 16 hodin zveme na hodinu adorace před Nejsvětější svátosti oltářní, v 17 hodin pak bude následovat mše svatá jako každý pátek.

Při sobotní mši svaté se modlíme Ranní chvály.


Vydáno:9.1.2021 Zobrazeno:94

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152