Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

2. neděle v mezidobí, 2021

Bazilika sv. Jakuby a kaple sv. Anny (17.1.2021 – 24.1.2021)

17.1.2021

Neděle

8.30, 10.30

bazilika

2. neděle v mezidobí

18.1.2021

Pondělí

6:45

kaple

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

19.1.2021

Úterý

6:45

kaple

Úterý 2. týdne v mezidobí

20.1.2021

Středa

6:45

kaple

Středa 2. týdne v mezidobí

21.1.2021

Čtvrtek

6:45, 17:00

kaple

Památka sv. Anežky, panny a mučednice

22.1.2021

Pátek

6:45, 17:00

kaple

Pátek 2. týdne v mezidobí

23.1.2021

Sobota

8:00

kaple

Sobota 2. týdne v mezidobí

24.1.2021

Neděle

8.30, 10.30

bazilika

3. neděle v mezidobí

 

Od 18. do 25. ledna jako každý rok bude probíhat týden modliteb za jednotu křesťanů. Bylo by dobré abychom po celý týden pamatovali na ten úmysl nejen v našich modlitbách, ale také ve skutcích a našich obětech.

Opět v pátek v 16 hodin zveme na hodinu adorace před Nejsvětější svátost oltářní do naší kaple sv. Anny.

Při sobotní mši svaté se modlíme Ranní chvály.

Vydáno:19.1.2021 Zobrazeno:71

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152